Organisatiecoaching

4711

Een nieuw vakgebied?

Het merk 4711 is 220 jaar na oprichting nog volledig in business en wereldberoemd. 4711 is een sterke merknaam, omdat er al 220 jaar mensen zijn die het willen het hébben! Het product ‘Eau de Cologne’ is verbonden met nostalgie, romantiek en legende: de productie en de kwaliteit van maker Mülhens, tegenwoordig Maurer & Wirtz is zeer betrouwbaar en consistent;

We vinden hier typische succesfactoren en kernwaarden, zoals ook geformuleerd door onder andere Mercedes: “comfort, kwaliteit, veiligheid, degelijkheid, expertise, controle, discipline”. Ingebed in ambities en doelstellingen als: “de juiste collectieve instelling en een prestatiegerichte cultuur” en “een attractieve werkgever zijn en een goede investering voor aandeelhouders”.

Wat houdt organisatiecoaching in?

Leren van eigen best practices en die van anderen. Het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en de mogelijkheden aanboren om zo goed mogelijk te presteren als organisatie. Er is veel meer kunde in de organisatie dan men ervaart. Er is veel meer kennis in de organisatie dan met weet.

Ontwikkel de competenties om dat potentieel te ontdekken, te herkennen, in te zetten en te verbinden aan de strategische doelen van uw organisatie. Wees attractief en presteer optimaal.

Nu in het Blog

bladiebla jd kasjhas jdjkasd had

op 24 maart 2012, door Dick Boeve

jahskjdsa hjhs akjdhkjsahkjhsdkjha sdksjah dkjha sdkjhd askdjh ad jhdaskjdasdsajhaskjh asd jkasjh daskj hadskjasd hdskajhdsakj hdaskj hdsakjh dsakj dashsjh asdkj hsadk jhdsakjh dsakdjsa hdsakj hasdkjhd saj hdsaj hdaskdsajh dsakj hdsakjh dsajd hsakdsjahkdsajh daskj hdsakj dsakjdsa hdsakjh dsak jhdsakjhd sads ajhkdajs hjdk ashdas

lees verder »

Contact

Rhemonte Holding B.V.
Croeselaan 234
3521 CL Utrecht
06-55395736
dickboeve@rhemonteadvies.nl
www.rhemonteadvies.nl