Innovatie

pan

Dynamisch managen, flexibel organiseren en slim werken

Onderzoek door INSCOPE monitor onder zo’n duizend bedrijven heeft uitgewezen, dat 75% van innovatiesuccessen in 2005-2010 te maken hadden met sociale innovatie en slechts 25% met technologische innovatie.

Sociale innovatie heeft 100% raakvlak met organisatieontwikkeling en -cultuur. Vernieuwing van bedrijfsprocessen én gedragsverandering; andere organisatiestructuur én vitaler werken; horizontaler leidinggeven én duurzamer personeelsbeleid; kennis delen én diversiteit; andere vormen van samenwerking in de markt, enz. Kortom: voorbereid zijn op nieuwe economiën, maatschappelijke ontwikkelingen, vier tot vijf zeer verschillende generaties op de arbeidsmarkt, toenemende globalisering en culturen-mix, nieuwe media en communicatiemiddelen, plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Conclusie: er zijn op dit vlak enorme resultaten te boeken. Zowel collectief als individueel.

Nu in het Blog

bladiebla jd kasjhas jdjkasd had

op 24 maart 2012, door Dick Boeve

jahskjdsa hjhs akjdhkjsahkjhsdkjha sdksjah dkjha sdkjhd askdjh ad jhdaskjdasdsajhaskjh asd jkasjh daskj hadskjasd hdskajhdsakj hdaskj hdsakjh dsakj dashsjh asdkj hsadk jhdsakjh dsakdjsa hdsakj hasdkjhd saj hdsaj hdaskdsajh dsakj hdsakjh dsajd hsakdsjahkdsajh daskj hdsakj dsakjdsa hdsakjh dsak jhdsakjhd sads ajhkdajs hjdk ashdas

lees verder »

Contact

Rhemonte Holding B.V.
Croeselaan 234
3521 CL Utrecht
06-55395736
dickboeve@rhemonteadvies.nl
www.rhemonteadvies.nl