Corporate Governance

20131121_142819

Overtuiging
Toezichthouden is een vak in ontwikkeling. Door verscherpte wetgeving en governance-code’s, maar ook door groeiende media-aandacht worden toezichthouders steeds directer aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat vraagt om mensen die actief betrokken zijn en beschikken over specifieke kennis, nuttige ervaring, professionele rolopvatting en een aanvullend netwerk. De juiste toezichthouder is een stimulans voor het bestuur. Aan die ontwikkelingen lever ik graag mijn bijdrage.

Daarom volg ik bij het Nationaal Register regelmatig workshops Good Governance om zoveel mogelijk up-to-date te zijn en te blijven als bestuursadviseur en toezichthouder.

Kennis en ervaring
In mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan als controller, financieel adviseur, P&O-manager, directeur en lid van besturen. Ik ben als adviseur en coach betrokken geweest bij organisatieontwikkeling, verandertrajecten en bestuursvraagstukken. De bestuurskamer en zijn dynamieken zijn voor mij bekend terrein, evenals vele branches en facetten van het bedrijfsleven. Ik beschik over de benodigde kerncompetenties die vereist zijn binnen een Raad van Toezicht, zoals effectief communiceren, afstand-betrokkenheid combineren, analytisch vermogen, onafhankelijkheid en integriteit bewaren.

Kwaliteit en permanente opleiding
Ik ben lid van de Orde van Organisatiekundigen (OOA). Dat betekent onder meer, dat ik periodiek een uitgebreide toets en cursussen moet doen ten behoeve van mijn certificering (CMC).

Nu in het Blog

bladiebla jd kasjhas jdjkasd had

op 24 maart 2012, door Dick Boeve

jahskjdsa hjhs akjdhkjsahkjhsdkjha sdksjah dkjha sdkjhd askdjh ad jhdaskjdasdsajhaskjh asd jkasjh daskj hadskjasd hdskajhdsakj hdaskj hdsakjh dsakj dashsjh asdkj hsadk jhdsakjh dsakdjsa hdsakj hasdkjhd saj hdsaj hdaskdsajh dsakj hdsakjh dsajd hsakdsjahkdsajh daskj hdsakj dsakjdsa hdsakjh dsak jhdsakjhd sads ajhkdajs hjdk ashdas

lees verder »

Contact

Rhemonte Holding B.V.
Croeselaan 234
3521 CL Utrecht
06-55395736
dickboeve@rhemonteadvies.nl
www.rhemonteadvies.nl