Cultuur

kwast

Culturen en cultuurverschillen

Wij richten ons op cultuur en cultuurverschillen in organisaties. Dit kan gaan om landenculturen, bijvoorbeeld in de communicatie en samenwerking tussen mensen met verschillende nationaliteiten, maar ook om organisatiecultuur, bijvoorbeeld cultuurverschillen bij een fusie. Onze aanpak is onder meer gefundeerd op internationaal erkende auteurs zoals Schein, Geertz, Hofstede en Morgan.

Organisatiecultuuradvies voor bedrijven en instellingen.

Uw omgeving is voortdurend in beweging. Hier wilt u vast op inspelen met uw interne organisatie, uw producten en uw dienstverlening. Innoveren dus?! Veel organisaties hebben daarnaast ook de ambitie om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen en vitaal te blijven. Hoe realiseert u dit allemaal? Bij de vertaalslag van de ambities en doelstellingen naar strategisch beleid, komen we in ondernemingsplannen vaak kerncompetenties als ‘klantgericht’, ‘proactief’, ‘assertief’, ‘kostenbewust’ ‘deskundig’ en ‘innovatief’ tegen. De vraag hierbij is, of deze competenties ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de organisatie en of het huidige gedrag van de medewerkers in uw organisatie de realisatie van uw doelstellingen ondersteunt.

De huidige cultuur kan uw organisatieontwikkeling belemmeren of ondersteunen!

De focus ligt in veranderingsprogramma’s vaak op structuurverandering (de harkjes) en het anders inrichten van processen en systemen. De leiding is er zich meestal wel van bewust, dat er iets moet gebeuren met de cultuur, maar weet niet goed wat zij ermee aan moet. Het is voor iedere organisatie van belang te weten of er verschillen zijn tussen de optimale cultuur (strategische keuzen) en de huidige cultuur, zoals deze wordt ervaren door de medewerkers. Op basis van onze gedegen en professionele cultuurdiagnose (meting) kunnen de juiste interventies ingezet worden om de optimale cultuur te bereiken.

Dimensies van organisatiecultuur

Nu in het Blog

bladiebla jd kasjhas jdjkasd had

op 24 maart 2012, door Dick Boeve

jahskjdsa hjhs akjdhkjsahkjhsdkjha sdksjah dkjha sdkjhd askdjh ad jhdaskjdasdsajhaskjh asd jkasjh daskj hadskjasd hdskajhdsakj hdaskj hdsakjh dsakj dashsjh asdkj hsadk jhdsakjh dsakdjsa hdsakj hasdkjhd saj hdsaj hdaskdsajh dsakj hdsakjh dsajd hsakdsjahkdsajh daskj hdsakj dsakjdsa hdsakjh dsak jhdsakjhd sads ajhkdajs hjdk ashdas

lees verder »

Contact

Rhemonte Holding B.V.
Croeselaan 234
3521 CL Utrecht
06-55395736
dickboeve@rhemonteadvies.nl
www.rhemonteadvies.nl