Home

Dick 2013

Bestuursadviseur

Het beïnvloeden van gedrag en cultuur zie ik als een management instrument dat ondersteunt bij het realiseren van doelstellingen en successen. Een essentieel middel om veranderingen en verbeteringen aan te brengen en te borgen. Uiteraard in nauwe samenhang met de missie, visie, strategie en bedrijfsprocessen.

Onzekere tijden in een veranderende wereld bieden geheel nieuwe mogelijkheden en kansen op succes. Dynamisch managen, flexibeler organiseren en slimmer werken zijn nieuwe begrippen als het over innovatie gaat. Internationaal en multicultureel samenwerken wordt vanzelfsprekender. Informatie verspreidt zich razendsnel via nieuwe social media. Generatieverschillen op de werkvloer: vraag en aanbod sluiten vaak onvoldoende op elkaar aan.

Het is mijn passie en expertise om mensen en organisaties te faciliteren bij het maken van nieuwe keuzen en beslissingen en hen indien nodig te ondersteunen bij het realiseren daarvan. Dat doe ik als bestuursadviseur en coach.

Dick Boeve

Nu in het Blog

bladiebla jd kasjhas jdjkasd had

op 24 maart 2012, door Dick Boeve

jahskjdsa hjhs akjdhkjsahkjhsdkjha sdksjah dkjha sdkjhd askdjh ad jhdaskjdasdsajhaskjh asd jkasjh daskj hadskjasd hdskajhdsakj hdaskj hdsakjh dsakj dashsjh asdkj hsadk jhdsakjh dsakdjsa hdsakj hasdkjhd saj hdsaj hdaskdsajh dsakj hdsakjh dsajd hsakdsjahkdsajh daskj hdsakj dsakjdsa hdsakjh dsak jhdsakjhd sads ajhkdajs hjdk ashdas

lees verder »

Contact

Rhemonte Holding B.V.
Croeselaan 234
3521 CL Utrecht
06-55395736
dickboeve@rhemonteadvies.nl
www.rhemonteadvies.nl